• خرید زالو

  • خرید زالو|پرورش زالو | صفحه 2 از 25 | فروش زالو|پرورش زالو|زالو درمانی خرید زالو

    خرید زالو|پرورش زالو

    0

    منع زالو درمانی

    منع زالو درمانی منع زالو درمانی دکتر مسیح صدیق رحیم آبادی سه شنبه به ایرنا گفت:همچنین کسانی که به مصرف همزمان داروهای ضد انعقادی مثل آسپرین، وارفارین مبادرت می کنند و افراد با وضعیت...