• خرید زالو

  • بایگانی‌های hirudo orientalis | خرید زالو|پرورش زالو

    برچسب: hirudo orientalis

    0

    زالو پزشکی

    زالو پزشکی زالو پزشگی گونه هایی میباشند که در جهان برای بحث زالو درمانی مورد استفاده قرار میگیرند البته گونه های شبیه زالو پزشکی هم موجود میباشد اما ممکن است زالو سمی یا زالو...