• خرید زالو

  • بایگانی‌های گونه اصل زالو | خرید زالو|پرورش زالو

    برچسب: گونه اصل زالو

    0

    زالو پزشکی

    زالو پزشکی زالو پزشگی گونه هایی میباشند که در جهان برای بحث زالو درمانی مورد استفاده قرار میگیرند البته گونه های شبیه زالو پزشکی هم موجود میباشد اما ممکن است زالو سمی یا زالو...