• خرید زالو

  • بایگانی‌های پیوند اعضا و زالو | خرید زالو|پرورش زالو

    برچسب: پیوند اعضا و زالو

    معجزه های زالو 0

    معجزه های شگفت انگیز زالو در قرن جدید

    معجزه های  زالو معجزه های  زالو امروزه جامعه جراحان انگلستان پس از مشاهده اثرات معجزه آساي زالو در جراحيهاي پلاستيك و گرافتهاي پوستي و پيوند اعضاء‍، كاربرد زالو پس از پيان جراحي و حتي در حين...