• خرید زالو

  • بایگانی‌های هیرودین | خرید زالو|پرورش زالو

    برچسب: هیرودین

    زالو و مواد موثره آن 0

    زالو و مواد موثره آن

    زالو و مواد موثره آن زالو و مواد موثره آن مواد دارویی و انزیم های مفید در زالو تا کنون  مواد فعال زیستی زیادی در بزاق زالو و پودر زالو کشف و تایید شده...