• خرید زالو

  • بایگانی‌های منع زالو درمانی | خرید زالو|پرورش زالو

    برچسب: منع زالو درمانی

    0

    منع زالو درمانی

    منع زالو درمانی منع زالو درمانی دکتر مسیح صدیق رحیم آبادی سه شنبه به ایرنا گفت:همچنین کسانی که به مصرف همزمان داروهای ضد انعقادی مثل آسپرین، وارفارین مبادرت می کنند و افراد با وضعیت...