• خرید زالو

  • بایگانی‌های زالو درمانی مشکل انعقاد | خرید زالو|پرورش زالو

    برچسب: زالو درمانی مشکل انعقاد

    0

    منع زالو درمانی

    منع زالو درمانی منع زالو درمانی دکتر مسیح صدیق رحیم آبادی سه شنبه به ایرنا گفت:همچنین کسانی که به مصرف همزمان داروهای ضد انعقادی مثل آسپرین، وارفارین مبادرت می کنند و افراد با وضعیت...