• خرید زالو

 • بایگانی‌های زالو ایران | خرید زالو|پرورش زالو

  برچسب: زالو ایران

  خطر واردات زالو 0

  خطر واردات زالو

  خطر واردات زالو پرورش زالو و خطر واردات زالو را میتوان از این دیدگاه نگریست که چرا ایرانیان که در ده سال اخیر یکی از مراکز بزرگ و منبع طبیعی زالوهای پزشکی بوده اند...

  قبل از زالو درمانی 0

  قبل از زالو اندازی

  قبل از زالو اندازی  قبل از زالو انداختن در صورت نیاز داروهاي منضج و مسهل براي بیمار تجویز مي شود تا آن را مصرف نموده و مواد زاید بدن پاکسازي شود.  از منضجهاي ساده مانند...