• خرید زالو

  • بایگانی‌های خون رقیق زالو | خرید زالو|پرورش زالو

    برچسب: خون رقیق زالو

    0

    منع زالو درمانی

    منع زالو درمانی منع زالو درمانی دکتر مسیح صدیق رحیم آبادی سه شنبه به ایرنا گفت:همچنین کسانی که به مصرف همزمان داروهای ضد انعقادی مثل آسپرین، وارفارین مبادرت می کنند و افراد با وضعیت...