• خرید زالو

 • بایگانی‌های خرید زالو | خرید زالو|پرورش زالو

  برچسب: خرید زالو

  0

  بازار خرید زالو

  بازار خرید زالو بازار خرید زالو با توجه به افزایش روز افزون استفاده از زالو در زالو درمانی پیش بینی میشود طبق نمودار سینوسی مشاغل در کشور که یک صعود و یک رکود و...

  1

  Machine breeding Leech hirudo

  Machine breeding Leech hirudo برای تولید و تکثی ربه روش مکانیزه شما باید سیسیتم ابرسانی و سیستم دما و سیستم حرکتی زالو را مکانیزه کنید با توجه به ثبت اختراع این موضوع شما میتوانید...