• خرید زالو

  • بایگانی‌های بهترین نوع زالو | خرید زالو|پرورش زالو

    برچسب: بهترین نوع زالو

    0

    فواید و موارد استفاده زالو

    موارد استفاده از زالو موارد استفاده از زالو کرم حلقوی است که بدنش از ۳۴ بخش تشکیل شده است. ۳ فک یا دندان دارد که شبیه Y است و هنگام چسبیدن به بدن، آنها...