• خرید زالو

  • بایگانی‌های بلغمی | خرید زالو|پرورش زالو

    برچسب: بلغمی

    مزاج چیست 0

    مزاج چیست

    مزاج چیست مزاج چیست از مجموعه اطلاعات بدست آمده در منابع مختلف طبی دیرین و منابع مذهبی و اخبار و احادیث پیرامون مزاج شناسی چنین استنباط می شود که بطور کلی دو تعریف پیرامون...