• خرید زالو

  • بایگانی‌های بزاق دهان زالو | خرید زالو|پرورش زالو

    برچسب: بزاق دهان زالو

    1

    پول زالو در جیب اروپایی ها

     پول زالو در جیب اروپایی ها دیر زمانی است که زالو درمانی در ایران رواج دارد اما چند سال است که این موجود کوچک که خیلی ها از آن می ترسند، به امید عده...