• خرید زالو

  • بایگانی‌های التهاب کبدی | خرید زالو|پرورش زالو

    برچسب: التهاب کبدی

    1

    پول زالو در جیب اروپایی ها

     پول زالو در جیب اروپایی ها دیر زمانی است که زالو درمانی در ایران رواج دارد اما چند سال است که این موجود کوچک که خیلی ها از آن می ترسند، به امید عده...