• خرید زالو

  • بایگانی‌های استفاده صحیح از زالو | خرید زالو|پرورش زالو

    برچسب: استفاده صحیح از زالو

    2

    فاز تازه سرمایه گذاری در زالو درمانی با تایید سازمان غذا ودارو امریکا

    زالودرمانی با تأیید سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) وارد فاز تازه سرمایه‌گذاری شد زالودرمانی با تأیید سازمان غذا دارو زالودرمانی مورد توجه بسیاری از محافل علمی است و سازمان غذا و داروی آمریکا...