• خرید زالو

  • بایگانی‌های آشنایی با زالو | صفحه 6 از 6 | خرید زالو|پرورش زالو

    دسته: آشنایی با زالو

    1

    زمان زالو درمانی

    زمان زالو درمانی زمان زالودرماني همانند حجامت بوده که در اول و آخر ماه و همچنین اواسط ماه معمولاً انجام نميشود. بهترین وقت براي انجام زالو درماني هنگام روز و البته سه ساعت از...