adampardakht

از صبر و شکیبایی شما ممنونیم

در صورت ناموفق بودن در عمل پرداخت لطفا از درگاه خود اسکرین شات گرفته یا مشخصات پرداخت را کپی کنید و یا عکس از صفحه پرداختی بگیرید و در سریع ترین زمان به شماره زیر تلگرام کنید

۰۹۱۰۱۳۶۹۲۳۳

ایمیل

ahmadyazdani@ut.ac.ir